پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Sunday, April 11, 2021

 

 

سامانه پیامکی شورای اسلامی شهر چهاردانگه


خبر مهم

Page

اخبار
news code : 4087  |  event date : Mon Apr 05, 2021 20:29:53  |  item visited : 13
اولین جلسه شورای مدیران شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ در شورای شهر چهاردانگه برگزار گردید.

آدرس ایمیل

آدرس پست الکترونیک شورای اسلامی شهر

shora4dangeh@gmail.com


صندوق الکترونیک

صندوق دریافت نظرات ،پیشنهادات و انتقادات

 شورای اسلامی شهر چهاردانگه

 


ارتباط با ما
آدرس شورای اسلامی شهر چهاردانگه:
بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، خیابان شهید باهنر ، طبقه فوقانی آتش نشانی شورای اسلامی شهر چهاردانگه
تلفن تماس:
55272517-8
آدرس پست الکترونیکی:
shora4dangeh@gmail.com

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0