پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 3 آبان 1400
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

علرضا خزایی        

55243771

دوره چهارم و ششم


اخبارمهم

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0