پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 بهمن 1399
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

حامد عيسوند  

1364

 رئيس

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي

آزاد

55243259

دوره پنجم

http://4dangehcity.ir/_DouranPortal/images/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF.jpg


اخبارمهم

5.0.4.0
V5.0.4.0