پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 2 مرداد 1400
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

جعفر عسكري

1352

عضو 

دانشجوي سال آخر دكترا

مدير مدرسه كارمند آموزش و پرورش

55243771

دوره چهارم و پنجم


اخبارمهم

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0