دوشنبه, 4 تير 1403
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


نایب رئیس شورای اسلامی شهر

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

روح اله ثابتی 

 

عضو 

 

كارمند شهرداري چهاردانگه

55246068

دوره ششم

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0