پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 2 مرداد 1400
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


نایب رئیس شورای اسلامی شهر

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

هادي كوهي 

1357

عضو 

كارشناسي

كارمند شهرداري چهاردانگه

55246068

دوره پنجم


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0