دوشنبه, 4 تير 1403
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


منشی و اول و عضو شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

ابوالفضل بیاتیان

 

عضو 

 

 

55246068

دوره ششم


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0