پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 18 اسفند 1399
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


منشی و اول و عضو شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

هادي كوهي 

1357

عضو 

كارشناسي

كارمند شهرداري چهاردانگه

55246068

دوره پنجم


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0