پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 15 مهر 1401
شورای اسلامی شهر چهاردانگه


منشی و اول و عضو شورای اسلامی شهر چهاردانگه

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن ثابت

عضویت در دوره

تصویر

ابوالفضل بیاتیان

 

عضو 

 

 

55246068

دوره ششم


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0